Општи услови за учество

на настанот Ден на PANTHEON Сметководители 2020

1. Општи услови

Општите правила ги регулираат целите и условите под кои настанот Ден на PANTHEON Сметководители 2020 (во натамошниот текст: настанот) ќе го организира Даталаб МК д.о.о.е.л (во натамошниот текст: Организатор), начинот на аплицирање за него, условите за учество и постапката за евентуално откажување пред нејзиното спроведување.

Општите услови и правила се составен дел за секој настан. Поединецот кој се регистрира за настанот целосно, неповратно и безусловно ги прифаќа овие Општи Услови и правила објавени на нашата веб-страница https://acckonferencija.datalab.com.mk/opsti-uslovi-za-ucestvo/.

2. Пријава на настанот

Пријавата на настанот се врши со пополнување на формуларот за регистрација на веб-страницата acckonferenca.datalab.mk, каде поединецот мора да ги пријави своите лични информации. Со внесување на овие информации, поединецот гарантира дека се точни, веродостојни и целосни. Претходна регистрација за настанот е задолжителна, бидејќи просторот е ограничен. Поединецот мора да се регистрира за настанот лично.

VIP пријави:

  • Рок за ВИП покани: како што е дефинирано од страна на организаторот.
  • Кога се најавувате, мора да го внесете кодот што ви е доделен во полето за ВИП. Без внесување на пром-кодот на ВИП, регистрацијата ќе се смета за редовна регистрација за плаќање.
  • Непотврдените такси за регистрација на ВИП не можат да се конвертираат во попусти на пакетите или да се вратат во форма на готовина.
  • ВИП-картичката не може да се пренесува, освен како што е договорено и со знаење и одобрување на организаторот.
  • Доколку компанијата ја надмине квотата за доделени ВИП картички, вишокот се смета за такса.

Со регистрација, индивидуата исто така се согласува и му дозволува на организаторот да го сними и / или фотографира настанот и да ги направи снимките јавни по настанот.

3. Учевство на настанот

Учеството во настанот е бесплатно или платежно, но потребна е претходна регистрација. Поединецот ќе ги сноси трошоците за превоз на настанот или други трошоци направени во случај на регистрација или учество во настанот. Секој присуствува на настанот доброволно. Поништувањето на настанот може да се пријави во писмена форма преку е-пошта на info@datalab.com.mk

4. Oткажување на настанот од страна на организаторот

Организаторот го задржува правото да ја прилагоди содржината на настанот и во случај на недоволен број на заинтересирани страни, виша сила или од која било друга причина, настанот да биде одложен или откажан од организаторот. Организаторот на настанот ќе го извести откажувањето на настанот не подоцна од денот пред настанот преку СМС и / или преку е-пошта на е-поштата дадена од поединецот во регистрацијата на настанот.

Организаторот, исто така, го задржува правото да го отстрани од настанот лицето кое не би се однесувало правилно на настанот. Во таков случај или во случај на откажување, организаторот не е одговорен за каква било штета предизвикана на учесникот.

5. Откажување на настанот од страна на учесникот

Учесникот има право да го откаже учеството на настанот. Ова може да се направи во писмена форма на info@datalab.com.mk најдоцна до 1 декември 2019 година.

Одјавување на ВИП:
По потврда за вашата ВИП регистрација, организаторот ќе ви обезбеди закуски, ручеци, освежување и конференциски материјали. Поради придружните трошоци, ве молиме да го регистрирате откажувањето до 1 декември 2019 година на адресата на организаторот info@datalab.com.mk. Доколку не се одјавите до тој рок, ќе мора да ви наплатиме 100% такса за регистрација на Денот на PANTHEON сметководителите за 2020 година, бидејќи вашето место е резервирано и не може да биде предадено на други гости.

Во случај учесникот да откаже учество во друга форма (на адреса за е-пошта што не е наведена погоре) или подоцна од определен рок за откажување, организаторот има право да наплати 100% од таксата за регистрација.

6. Употреба на лични информации

Контролорот на собирање лични податоци собрани како резултат на регистрација на настан или на друг начин во рамките на настанот е организатор кој се обврзува внимателно да ги чува и користи сите лични податоци добиени во формуларот за апликација во согласност со Законот за заштита на личните податоци (ZVOP- 1) за целта за која се прибавени и нема да ги пренесе на трети лица. Целите се дефинирани на образецот за апликација на веб-страницата acckonferenca.datalab.com.mk.

7. Општи услови и правила

Овие општи правила важат од 23.09.2019 година и се однесуваат на настанот на Ден на PANTHEON Сметковидители 2020, организиран од Даталаб MK д.о.о.е.л.